Projekty

Hlavním posláním Klastru výrobců obalů, družstvo je kontinuální vytváření příznivého prostředí pro rozvoj podnikání, podporu inovací a zvýšení konkurenceschopnosti koordinované sítě spolupracujících firem.

Klastr výrobců obalů, družstvo je úspěšným žadatelem v rámci dalších dotačních programů OPPP, OPPI, OPRLZ, OPLZZ. Za dobu své existence, tj. od roku 2005, klastr vybudoval a poskytuje vývojovou a znalostní infrastrukturu podporující rozvoj konkurenceschopnosti firem.

 

Česky