Rozvoj lidských zdrojů

Rozvojem lidských zdrojů Klastru OMNIPACK ke zvýšení konkurenceschopnosti členů a adaptability zaměstnanců 
 

 

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit adaptabilitu nejen řídicích pracovníků, ale i řadových a výkonných zaměstnanců vybraných firem Klastru OMNIPACK. Projekt vytvořil podmínky pro zvýšení možnosti uplatnění zaměstnanců těchto firem prostřednictvím prohloubení komunikačních a manažerských dovedností a zkvalitněním vědomostí v oblasti řízení lidských zdrojů a metod kontrol jakosti a produktivity. 
Vzdělávací aktivity projektu byly rozděleny do 8 vzdělávacích modulů zaměřených na Komunikaci, Rozvoj osobnostního potenciálu, Manažerské dovednosti a techniky, Řízení lidských zdrojů, Řízení firmy, Jakost a produktivita, Jazykové vzdělávání a Ostatní odborné vzdělávání.

Projekt  byl realizován v rámci OPLZZ, výzva – Adaptabilita a konkurenceschopnost, v období srpen 2008 – červen 2012. Projekt byl ukončen.

Česky