Vítejte!

Řekněte nám, co potřebujete zabalit a my Vám poradíme, jak.

Klastr OMNIPACK je otevřené společenství spolupracujících podniků zabývajících se návrhem a výrobou průmyslových obalů a dalších společností z oboru obalové techniky, logistiky, servisních organizací a vzdělávacích institucí.

Poslání klastru
Posláním Klastru OMNIPACK je zvyšování konkurenceschopnosti a ekonomického růstu podnikatelů z oboru obalových a logistických služeb prostřednictvím podpory jejich inovačních aktivit.
Hlavními principy poslání je transformace poznatků vývoje a výzkumu do prostředí členů klastru, posilování vazeb  na vědecko-výzkumné a vzdělávací instituce a systematické vzdělávání členů klastru.

Cíl Klastru OMNIPACK
Cílem aktivit Klastru OMNIPACK je koordinace funkční spolupráce členů, rozšíření stávající infrastruktury a vytvoření nástrojů pro efektivnější využívání vnitřních zdrojů a kapacit Klastru, a to za účelem vytvářet prostředí příznivé pro rozvoj inovačních aktivit, ekonomický růst a zvýšení konkurenceschopnosti.

Priority Klastru OMNIPACK:

  • Podpora inovačních aktivit
  • Posilování vazeb mezi V&V&I a průmyslovými podniky v klastru
  • Podpora výchovy kvalifikované pracovní síly v klastru
  • Rozvoj standardů posilujících vazby mezi členy klastru

 

Dlouhodobá strategie klastru:
Dlouhodobou strategií klastru je být silné společenství spolupracujících i vzájemně si konkurujících firem z oblasti výroby obalů, obalové techniky, servisních organizací, výzkumných a vzdělávacích institucí a podporovat a koordinovat jejich spolupráci a umožnit tak zvýšení počtu zaváděných inovací a růst jejich konkurenceschopnosti.

 

 

Oznámení o konání členské schůze členů družstvo Klastr výrobců obalů

Náhradní členská schůze družstva se koná dne 8. 2. 2019 od 14:00 hod. Bližší informace naleznete v pozvánce.

Česky